Vi erbjuder följande tjänster:

– Lövröjning
– Plantröjning
– Ungskogsröjning
– Underröjning för gallring och föryngringsavverkning.

Har du skog som behöver röjas eller frågor om röjning, kontakta mig!